Triển khai Đoàn thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về tài chính, kế toán và đầu tư XDCB; thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Cầu Kè và một số đơn vị trực thuộc
Thực hiện Kế hoạch Thanh tra năm 2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 22/11/2019. Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 26/02/2020, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 10/QĐ-TTr ngày 11/02/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Trà Vinh do ông Võ Văn Long - Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn, đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Cầu Kè.

Ông Võ Văn Long, Phó Chánh Thanh tra tỉnh: chủ trì công bố Quyết định thanh tra

Nội dung thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về tài chính, kế toán và đầu tư XDCB; thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Cầu Kè và một số đơn vị trực thuộc.

Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 26/02/2020.

Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có ông Nguyễn Hoàng Khải - Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè và Trưởng, Phó các phòng ban trực thuộc UBND huyện Cầu Kè, cùng bộ phận Kế toán của các đơn vị phòng, ban trực thuộc.

Ông Võ Văn Long - Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trưởng Đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra và phổ biến đến đối tượng được thanh tra về nội dung thanh tra, thời kỳ thanh tra, tính chất cuộc thanh tra, quy chế hoạt động và thời gian làm việc của Đoàn thanh tra trong quá trình Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra trực tiếp tại đơn vị.

Ông Nguyễn Hoàng Khải - Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè, đại diện Lãnh đạo UBND huyện tiếp thu các ý kiến của Đoàn thanh tra, chỉ đạo các phòng ban trực thuộc phối hợp tốt với Đoàn thanh tra, cung cấp kịp thời và đầy đủ các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu nhằm  thực hiện tốt nhiệm chung, đảm bảo cuộc thanh tra đạt được hiệu quả, mục đích, yêu cầu đề ra./.

Thanh Hậu

Tin khác
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 427
  • Tất cả: 775535