Công bố Quyết định thanh tra việc sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh
Ông Võ Văn Long, Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì công bố quyết định thanh tra tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh

Ngày 24/9/2019, Đoàn thanh tra theo quyết định số 114/QĐ-TTr ngày 17/9/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Trà Vinh, về việc thanh tra việc sử dụng Quỹ BHYT, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh, đã tiến hành công bố quyết định thanh tra tại cơ quan BHXH tỉnh Trà Vinh và Sở Y tế tỉnh Trà Vinh.
Dự buổi công bố quyết định thanh tra còn có các thành viên Đoàn thanh tra, Lãnh đạo, các phòng chuyên môn của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh và Sở y tế tỉnh Trà Vinh.


Ông Võ Văn Long, Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì công bố quyết định thanh tra tại Sở Y tế tỉnh Trà Vinh

Đoàn thanh tra đã tiến hành triển khai đầy đủ các trình tự, thủ tục, nội dung theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2014 đến ngày Đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra tại đơn vị; khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên; thời gian thanh tra 45 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.


Qua thanh tra nhằm phát hiện những sơ hở, bất cập, một số quy định thiếu nhất quán, thiếu chặt chẽ, chậm được sửa đổi; khuyết điểm, vi phạm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng Quỹ BHYT, mua sắm TTBYT và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh; xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan để xảy ra vi phạm; kiến nghị sửa đổi, bổ sung những bất cập về cơ chế, chính sách trong việc sử dụng Quỹ BHYT, mua sắm TTBYT và VTYT, đấu thầu thuốc chữa bệnh theo chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và của Thủ tướng Chính phủ.


Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra theo Kế hoạch số 33/KH-ĐTT ngày 20/9/2019 của Đoàn Thanh tra đã được Chánh Thanh tra tỉnh phê duyệt; tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm những nội dung thanh tra; đảm bảo yêu cầu chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, không làm cản trở đến hoạt động bình thường của đơn vị; thực hiện nghiêm chế độ bảo mật và chế độ thông tin báo cáo theo quy định./.

Thanh Hậu
Tin khác
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 427
  • Tất cả: 775535