Triển khai Đoàn thanh tra toàn diện quá trình thành lập doanh nghiệp và triển khai thực hiện Dự án Chăn nuôi gia súc tập trung tại ấp Sà Vần B, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, nhà đầu tư là Công ty TNHH Một thành viên Chăn nuôi gia súc Việt - Úc
Thực hiện Công văn số 1887/UBND-NC ngày 12/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc giao Chánh Thanh tra tỉnh thành lập Đoàn thanh tra toàn diện quá trình thành lập doanh nghiệp và triển khai thực hiện Dự án Chăn nuôi gia súc tập trung tại ấp Sà Vần B, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, nhà đầu tư là Công ty TNHH Một thành viên Chăn nuôi gia súc Việt - Úc (nay là Công ty TNHH Một thành viên Chăn nuôi Trà Vinh). Ngày 27/5/2022, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 101/QĐ-TTr ngày 17/5/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh, do ông Nguyễn Chánh Diễng - Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Thanh tra tỉnh Trà Vinh.

Ông Nguyễn Chánh Diễng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh: chủ trì công bố Quyết định thanh tra

 

Nội dung thanh tra toàn diện quá trình thành lập doanh nghiệp và triển khai thực hiện Dự án Chăn nuôi gia súc tập trung tại ấp Sà Vần B, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, nhà đầu tư là Công ty TNHH Một thành viên Chăn nuôi gia súc Việt - Úc (nay là Công ty TNHH Một thành viên Chăn nuôi Trà Vinh).

Thời kỳ thanh tra: thời kỳ thanh tra: từ ngày 31/7/2013 (ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu) đến ngày triển khai Đoàn thanh tra.

Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có ông Lâm Hữu Phúc - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, bà Tăng Thị Thắm - Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Cú và ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Công ty.

Ông Nguyễn Chánh Diễng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trưởng Đoàn thanh tra phổ biến đến đối tượng được thanh tra mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Công ty, đại diện Công ty tiếp thu các ý kiến của Đoàn thanh tra, sẽ phối hợp tốt với Đoàn thanh tra cung cấp đầy đủ, kịp thời các hồ sơ, tài liệu khi Đoàn thanh tra yêu cầu để phục vụ cho hoạt động của Đoàn thanh tra./..

Thanh Hậu

 

Tin khác
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 427
  • Tất cả: 775535