Công bố kết luận thanh tra Về việc thanh tra trách nhiệm đối với UBND thành phố Trà Vinh trong việc quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn thành phố Trà Vinh
Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 13/01/2020, tại UBND thành phố Trà Vinh, Thanh tra tỉnh Trà Vinh công bố kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm đối với UBND thành phố Trà Vinh trong việc quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn thành phố Trà Vinh. 

    Thực hiện Quyết định số 69/QĐ-TTr ngày 18/7/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm đối với UBND thành phố Trà Vinh trong việc quản lý sử dụng đất công trên địa bàn thành phố Trà Vinh; Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại UBND thành phố Trà Vinh và UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

ông Phạm Khải Trung - Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì công bố kết luận thanh tra

    Chủ trì buổi làm việc là ông Phạm Khải Trung - Chánh Thanh tra tỉnh, ông Nguyễn Chánh Diễng Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trưởng Đoàn Thanh tra và cùng các thành viên Đoàn thanh tra tham dự công bố Kết luận thanh tra; về phía đơn vị được thanh tra có ông Dương Hiền Hải Đăng - Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh, lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc và lãnh đạo UBND các phường, xã.

    Đoàn thanh tra đã thông qua toàn văn Kết luận thanh tra số 01/KL-TTr ngày 09/01/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm đối với UBND thành phố Trà Vinh trong việc quản lý sử dụng đất công trên địa bàn thành phố Trà Vinh, kết luận đã chỉ ra những mặt làm được, hạn chế, khuyết điểm và kiến nghị chấn chỉnh như sau:

    Công tác quản lý đất công của UBND thành phố Trà Vinh cơ bản có chặc chẽ, việc sử dụng đất công cơ bản đúng mục đích và tiết kiệm, có quan tâm lãnh, chỉ đạo kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn. Có tổ chức phối kết hợp với các sở, ngành chức năng kịp thời xử lý các vấn đề có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn thành phố Trà Vinh, việc giao đất, xét công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân có dân chủ, công khai, minh bạch đảm bảo đúng theo quy định.

    Tuy nhiên, trong công tác quản lý đất công trên địa bàn thành phố Trà Vinh còn để xảy ra việc các hộ gia đình, cá nhân lấn, chiếm đất công để sử dụng; việc cho thuê, cho mượn đất công để kinh doanh trên địa bàn thành phố chưa đúng quy định; việc lấn, chiếm đất hẻm công cộng, kênh cùn, rạch cạn vẫn xảy ra mà lãnh đạo thành phố, UBND phường, xã chưa có biện pháp xử lý kịp thời; Công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ địa chính của Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh thành phố Trà Vinh chưa chặc chẽ; chưa thực hiện việc cắm mốc, xác định ranh giới trong việc quản lý đất công nhằm phòng ngừa, ngăn chặn việc lấn chiếm đất công và đất chưa sử dụng trên địa bàn từng phường, xã; việc giao đất bằng hình thức công nhận quyền sử dụng đất thực hiện chưa đảm bảo hồ sơ thủ tục và chưa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

    Kết luận thanh tra xác định rõ hạn chế, thiếu sót của từng tập thể, cá nhân và kiến nghị chấn chỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Đại diện UBND thành phố Trà Vinh ông Dương Hiền Hải Đăng phát biểu thống nhất với nội dung Kết luận thanh tra số 01/KL-TTr ngày 09/01/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Trà Vinh và sẽ có kế hoạch để tổ chức thực hiện đúng Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh đúng theo quy định./.

Thanh Hậu

Tin khác
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 2
  • Trong tuần: 426
  • Tất cả: 775534