Đề cương báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU của Tỉnh ủy Trà Vinh.
Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 04/9/2014 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 07/7/2014 của Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tham mưu, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 07/7/2014 của Tỉnh uỷ trên địa bàn tỉnh và Công văn số 526-CV/BNCTU ngày 05/6/2019 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc báo cáo sơ kết 05 năm Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 07/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về xây tăng cường lãnh, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí".

Để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban - ngành tỉnh, Lãnh đạo các cơ quan Tư pháp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 07/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại đơn vị, địa phương mình quản lý, cụ thể như sau:

1. Thời kỳ số liệu báo cáo: Từ ngày 07/7/2014 đến ngày báo cáo.
2. Nội dung báo cáo: Theo đề cương (đính kèm)

Xem chi tiết: tại đây

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 427
  • Tất cả: 775535