Đề cương, biểu mẫu báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Công văn số 431/TTCP-C.IV ngày 18/3/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Để kịp thời tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ đúng thời gian quy định, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổng hợp báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc tại đơn vị, địa phương.

2. Nội dung báo cáo: các đơn vị, địa phương báo cáo chính xác, đầy đủ nội dung theo đề cương, phụ lục (đính kèm).

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế và Xây dựng báo cáo thêm các phụ lục áp dụng cho từng đơn vị.

Xem chi tiết DCBC_SKCT10TTg.rar

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 427
  • Tất cả: 775535