Báo cáo sơ kết Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1610/VP-NC ngày 20/8/2019 của Văn phòng UBND tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh tham mưu báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 1371/TTCP-KHTH ngày 13/8/2019.


Để kịp thời tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ tại đơn vị, địa phương mình theo đề cương, biểu mẫu.

Xem chi tiết tại đây 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 427
  • Tất cả: 775535