Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I/2020
Thực hiện Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Công văn số 319/TTCP-KHTH ngày 03/3/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo kết quả công tác thanh tra Quý I/2020.

Để kịp thời chuẩn bị tốt báo cáo Quý I/2020 báo cáo Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị:

1. Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I/2020 tại đơn vị, địa phương mình quản lý.

2. Các cơ quan Tư pháp tỉnh (Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án) thực hiện báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý I/2020 trên phạm vi ngành mình quản lý.

3. Nội dung, biểu mẫu và kỳ lấy số liệu báo cáo quy định tại Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, đề nghị các đơn vị, địa phương bổ sung các chỉ tiêu thống kê vào biểu kết quả tổng hợp công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ (đính kèm phục lục 1).

Xem chi tiết đính kèm decuong_bieumau.rar

Thanh Hậu

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 427
  • Tất cả: 775535