Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Để kịp thời tổng hợp, dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị:

- Thủ trưởng các Sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan Tư pháp cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị, ngành, địa phương mình quản lý.
- Nội dung và thời kỳ lấy số liệu báo cáo:
+ Nội dung báo cáo: Theo đề cương, biểu mẫu (đính kèm), được đăng tải trên Trang tin điện tử của Thanh tra tỉnh, Mục Tin Chuyên ngành.
+ Thời kỳ lấy số liệu: Từ ngày 01/8/2018 đến ngày 31/7/2019.
Các đơn vị, địa phương gửi báo cáo đầy đủ nội dung theo đề cương báo cáo và gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 08/8/2019 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.Thanh Hậu


Đề cương báo cáo chi tiết tại đây DCBC KH8.rar
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 427
  • Tất cả: 775535