Triển khai Đoàn thanh tra việc thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
Thực hiện Kế hoạch Thanh tra năm 2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 22/11/2019. Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 04/3/2020, tại Hội trường UBND huyện Trà Cú, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 27/QĐ-TTr ngày 24/02/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Trà Vinh do ông Nguyễn Chánh Diễng - Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Trà Cú.

Ông Nguyễn Chánh Diễng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh: chủ trì công bố Quyết định thanh tra

 

Nội dung thanh tra việc thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Thời kỳ thanh tra: Từ năm 2014 đến ngày triển khai Đoàn thanh tra tại đơn vị, khi cần thiết có thể xem xét thanh tra trước thời kỳ trên.

Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có ông Lê Hồng Phúc: Chủ tịch UBND huyện Trà Cú và Trưởng, Phó các phòng ban trực thuộc UBND huyện Trà Cú và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Ông Nguyễn Chánh Diễng - Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trưởng Đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra và phổ biến đến đối tượng được thanh tra về nội dung thanh tra, thời kỳ thanh tra, tính chất cuộc thanh tra, quy chế hoạt động và thời gian làm việc của Đoàn thanh tra trong quá trình Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra trực tiếp tại đơn vị.

Ông Lê Hồng Phúc - Chủ tịch UBND huyện Trà Cú, đại diện Lãnh đạo UBND huyện tiếp thu các ý kiến của Đoàn thanh tra, chỉ đạo các phòng ban trực thuộc phối hợp tốt với Đoàn thanh tra, cung cấp kịp thời và đầy đủ các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu nhằm  thực hiện tốt nhiệm chung, đảm bảo cuộc thanh tra đạt được hiệu quả, mục đích, yêu cầu đề ra./.

Bùi Hoàng Huynh

Tin khác
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 287
  • Tất cả: 774154