Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 24/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Thực hiện Công văn số 301-CV/BNCTU ngày 12/3/2018 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 24/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục tăng cường lãnh, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”.
Để kịp thời tổng hợp, dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Chánh Thanh tra các Sở, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 24/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại địa phương, đơn vị mình, với những nội dung sau:

1. Nội dung báo cáo: Theo đề cương, biểu mẫu (đính kèm).
 
2. Mốc số liệu báo cáo: Từ tháng 6/2013 đến tháng 3/2018.

3. Thời hạn báo cáo: Thanh tra các Sở, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố báo cáo gửi về Thanh tra tỉnh chậm nhất ngày 05/4/2018, đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email: thanhtratinh@travinh.gov.vn  để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Thanh Hậu


Danh sách biểu mẫu xem tại đây Decuongbaocao.doc
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 427
  • Tất cả: 775535