Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018
Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1211/VP-NC ngày 10/7/2018. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 theo tinh thần Công văn số 282/BDN ngày 04/7/2018 của Ban Dân nguyện Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Để kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đề nghị các sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018.
* Nội dung và thời kỳ lấy số liệu báo cáo:
- Nội dung: Theo đề cương (đính kèm), được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh, mục Tin chuyên ngành.
- Thời kỳ lấy số liệu báo cáo: Từ ngày 15/8/2017 đến ngày 15/8/2018.
* Hình thức và thời gian gửi báo cáo: Các đơn vị gửi báo cáo bằng văn bản giấy về Thanh tra tỉnh chậm nhất ngày 20/8/2018, đồng thời gửi file mềm về địa chỉ thanhtratinh@travinh.gov.vn.


Thanh Hậu
Đề cương biểu mẫu xem tại đây  De cuong1.docx

Bieutonghop.xlsxThống kê truy cập
  • Đang online:
  • Hôm nay:
  • Trong tuần: 271
  • Tất cả: 774215