Báo cáo tổng kết năm 2007
Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và chương trình công tác thanh tra năm 2007 của ngành .

Toàn ngành tiếp tục thực hiện thanh tra chuyên đề diện rộng về  mua sắm trang thiết bị dạy học theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Tổng Thanh tra; tập trung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm vào một số vấn đề kinh tế xã hội bức xúc ở địa phương theo chỉ đạo của Thủ trưởng cùng cấp; song song đó Thanh tra các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, tăng cường quản lý Nhà nước về công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại - tố cáo; nhất là các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, không để điểm nóng phát sinh; luôn gắn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo với công tác chống tham nhũng, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Nhìn chung, toàn ngành đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh nhà, giữ vững sự ổn định tình hình an ninh trật tự ở nông thôn, phục vụ tốt cho công tác bầu cử Quốc hội khóa XII, trong thực thi nhiệm vụ ngành đã đạt được những kết quả như sau :

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm bao cao tong ket 2007.doc

Tin khác
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 32
  • Trong tuần: 229
  • Tất cả: 772351