Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Trà Vinh
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 3/12/2004;

Căn cứ Nghị ñịnh số 24/2014/Nð-CP ngày 04/04/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;


Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm 07.2015-QD-UBND.pdf


Tin khác
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 11
  • Trong tuần: 267
  • Tất cả: 774520