Đề cương báo cáo việc thi hành pháp luật về kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra
Báo cáo việc thi hành pháp luật về kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra

Thực hiện Công văn số 1101/VP-NC ngày 25/6/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó,Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tổng hợp xây dựng báo cáo việc thi hành pháp luật về kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 956/TTCP-PC ngày 19/6/2018.

- Thời kỳ báo cáo: Từ 01/01/2016 đến ngày 01/01/2018.
- Thời gian, hình thức gửi báo cáo: Trước ngày 15/7/2018, các đơn vị, địa phương gửi báo cáo về Thanh tra tỉnh để tổng hợp. Đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ email: thanhtratinh@travinh.gov.vn


Thanh Hậu


Danh sách biểu mẫu xem tại đây Decuongdinhkem.doc

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 2
  • Trong tuần: 426
  • Tất cả: 775534