Đề cương, biểu mẫu báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
Thực hiện Công văn số 875-CV/TU ngày 01/4/2020 của Tỉnh ủy về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Để kịp thời tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy đúng thời gian quy định, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị tại đơn vị, địa phương mình.

Đề cương, biểu mẫu báo cáo: Decuongbaocao.rar

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 427
  • Tất cả: 775535