Công bố QĐ thanh tra việc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng theo QĐ số 118-TTg ngày 27/02/1996 và QĐ số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của TTCP tại UBND các huyện: Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú và Duyên Hải
Ông Nguyễn Chánh Diễng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì công bố quyết định thanh tra.

Ngày 20/9/2019, tại Hội trường Thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 112/QĐ-TTr ngày 16/9/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh, tiến hành công bố Quyết định Thanh tra việc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 118-TTg ngày 27/02/1996 và Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ tại UBND các huyện: Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú và Duyên Hải.

Dự buổi công bố quyết định thanh tra còn có các thành viên Đoàn thanh tra, Lãnh đạo UBND, đại diện các phòng chuyên môn các huyện: Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú và Duyên Hải.

Đoàn thanh tra đã tiến hành triển khai đầy đủ các trình tự, thủ tục, nội dung theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; thời kỳ thanh tra từ năm 2011 đến tháng 8/2019; khi cần thiết có thể xem xét trước thời kỳ trên; thời gian thanh tra 45 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Qua thanh tra nhằm đánh giá thực trạng việc chấp hành chính sách, pháp luật trong miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với UBND các huyện: Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú và Duyên Hải trong thời gian qua. Quá đó, kịp thời phát huy những mặt đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, góp phần nâng cao hiệu quả việc chấp hành chính sách, pháp luật hỗ trợ cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 118-TTg ngày 27/02/1996 và Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ; phát hiện những hạn chế, bất cập trong cơ chế, chính sách, nhất là việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng. Từ đó, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung để ngày càng hoàn thiện hơn. Đồng thời, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp vi phạm trong thực hiện chính sách, pháp luật về miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân (nếu có)

Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra theo Kế hoạch số 32/KH-ĐTT ngày 19/9/2019 của Đoàn Thanh tra đã được Chánh Thanh tra tỉnh phê duyệt; tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm những nội dung thanh tra; đảm bảo yêu cầu chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, không làm cản trở đến hoạt động bình thường của đơn vị; thực hiện nghiêm chế độ bảo mật và chế độ thông tin báo cáo theo quy định./.

Thanh Hậu
Tin khác
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 427
  • Tất cả: 775535