Triển khai Đoàn thanh tra quá trình quản lý, sử dụng đất công, thực hiện giao đất cho hộ gia đình, cá nhân khu vực chợ xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
Ngày 23/5/2019, tại Hội trường UBND huyện Càng Long, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 48/QĐ-TTr ngày 16/5/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh, tiến hành công bố Quyết định thanh tra về việc thanh tra quá trình quản lý, sử dụng đất công, thực hiện giao đất cho hộ gia đình, cá nhân khu vực chợ xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Ông Nguyễn Chánh Diễng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì công bố quyết định thanh tra.
Ông Nguyễn Chánh Diễng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra

Đoàn thanh tra đã tiến hành triển khai đầy đủ các trình tự, thủ tục, nội dung theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; thời kỳ thanh tra kể từ năm 2014 đến nay, khi cần thiết có thể xem xét trước thời kỳ nêu trên; thời gian thanh tra 45 ngày kể từ ngày Đoàn thanh tra triển khai tại đơn vị được thanh tra.

Mục đích thanh tra nhằm xem xét, rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân trong khu vực chợ Nhị Long, huyện Càng Long và đề xuất xử lý theo quy định.

Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra theo Kế hoạch số 20/KH-ĐTT ngày 16/5/2019 của Đoàn Thanh tra đã được Chánh Thanh tra tỉnh phê duyệt; tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm những nội dung thanh tra; đảm bảo yêu cầu chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, không làm cản trở đến hoạt động bình thường của đơn vị; thực hiện nghiêm chế độ bảo mật và chế độ thông tin báo cáo theo quy định./.

Thanh Hậu
Tin khác
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 2
  • Trong tuần: 426
  • Tất cả: 775534